• Ordinacija “Dr Komnenović” je specijalistička ordinacija za pedijatriju i ishranu. Osnovana je 2005. godine. Bavi se pružanjem usluga specijalističkog pregleda i savetovanja. Nutritivni saveti roditeljima pružaju se na osnovu izvršenog sistematskog pregleda, koji osim osnovnog pedijatrijskog pregleda, podrazumeva i opsežniju dijagnostičku proceduru. S obzirom na najfrekventnije korisnike navedenih usluga, ističu se dva osnovna segmenta, posebno u oblasti savetovanja: ishrana dece i ishrana trudnica. Rezultat dugogodišnjeg iskustva je i priručnik “Od prvog obroka do školske užine“, koji predstavlja stručnu i empirijsku osnovu za definisanje svojevrsnog vodiča kroz ishranu odojčadi i male dece.

Prim Dr med Jasminka Komnenović

Prim Dr med Komnenović je član Lekarske komore, Srpskog lekarskog društva, Udruženja pedijatara Srbije, ESPEN-a (European Society For Clinical Nutrition And Metabolism) i mreže pedijatrijskih stručnjaka Nutrition&Growth Network.
tut-60

Prim Dr med Jasminka Komnenović je međunarodno priznat  pedijatar nutricionista, sa velikim brojem naučnih i stručnih referenci. Nakon završetka studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, završila je specijalizaciju pedijatrije 1993. godine. Subspecijalizaciju iz ishrane zdrave i bolesne dece okončala je 1996. godine, a subspecijalistički rad „Faktori predispozicije gojaznosti kod odojčadi“ odbranila je 2000. godine. Godinu dana nakon toga dobija zvanje primarijusa.

Veći deo svog profesionalnog rada posvetila je ambulantnoj pedijatriji. Jedan je od retkih pedijatara  na ovim prostorima, koji se bavi i prevencijom i problemima vezanim za ishranu odojčadi i male dece. Knjiga “Od prvog obroka do školske užine”, čiji je autor dr Komnenović, najprodavanija je u ovoj kategoriji, proglašena je vodećom u regionu, čime je obezbeđeno i interesovanje inostranog izdavača da je objavi na svom jeziku. Dr Komnenović je objavila i izložila više desetina stručnih i naučnih radova, pretežno iz oblasti dečje ishrane. Učestvovala je na brojnih kongresima i simpozijumima i drugim stručnim skupovima, posvećenim opštoj pedijatriji i ishrani odojčadi i dece. Objavila je i značajan broj stručno-edukativnih članaka, po pozivu. Govori engleski jezik. Udata je i majka je dvoje dece.