Usluge

1Redovni sistematski pregledi su osnovni mehanizam za redovno praćenje zdravlja i razvoja Vašeg deteta. Oni su osnovna medicinska preventivna metoda kojom, u saradnji sa ordinirajućim lekarom, možete blagovremeno i adekvatno da reagujete na sve zdravstvene izazove sa kojima se Vaše dete može suočiti od rođenja do punoletstva.

Redovan sistematski dece pregled podrazumeva:

 1. merenje telesne mase i telesne dužine/visine i obima glave i upoređivanje sa percentilnim tablicama;
 2. merenje kožnih nabora u cilju procene ishranjenosti;
 3. pedijatrijski pregled po sistemima organa;
 4. komentar opšteg zdravstvenog stanja i stanja ishranjenosti;
 5. komentar laboratorijskih analiza;
 6. savet o ishrani (kod odojčadi redosled uvođenja nemlečne ishrane), primer dnevnog modela ishrane;

Tokom sistematskog pregleda pedijatar se u razgovoru sa detetom i roditeljima informiše o detetovim životnim navikama u oblasti kulture ishrane, higijene, sportskih aktivnosti i obrazovno-zabavnih navikama.

Sve informacije o detetu tokom pregleda treba da omoguće pedijatru da stekne objedinjenu sliku detetovog psiho-fizičkog i emotivno-psihološkog stanja, na osnovu koje se daju preporuke za dalje postupanje u cilju dodatnog poboljšanja kvaliteta detetovog života i zdravlja.

2Smanjenje telesne težine jedna je od najčešćih „opsesija“ savremenog čoveka. Kult mladosti i fizičkog izgleda diktira trendove i stilove života koji vitkost vide kao jedan od ključnih pokazatelja opšteg životnog uspeha. Posledice neprilagođenih, brzih i „popularnih“ dijeta, u cilju smanjenja telesne mase, višestruke su i mogu biti dugoročne. Zbog toga je veoma važno da se svaki čovek ili dete, ukoliko ima želju i nameru da svoju telesnu težinu dovede u sklad sa drugim aspektima svog fizičkog statusa, detaljno posavetuje sa svojim lekarom o načinima i metodama uspešnog mršavljenja.

U ordinaciji Dr Komnenović programi mršavljenja sprovode se uz pažljivo praćenje celokupnog stanja pacijenta.

Pregled obuhvata:

 • razgovor sa pacijentom;
 • skrining opšteg zdravstvenog stanja;
 • definisanje zadatog cilja u skladu sa opštim zdravstevnim stanjem i telesnom masom;
 • kreiranje individualnog dnevnog/nedeljnog jelovnika;
 • kontinuirano praćenje stanja pacijenta tokom programa mršavljenja
3Preged bolesnog deteta obuhvata:

 • razgovor sa roditeljima (detetom);
 • opšti pregled i skrining stanja deteta;
 • dijagnostiku;
 • upućivanje na specijalističke preglede po potrebi;
 • prepisivanjeterapije;
 • davanje saveta za negu bolesnog deteta;
 • praćenje toka bolesti;
 • davanje saveta za poseban režim ishrane tokom bolesti;
 • dodatne konsultacije po potrebi u ordinaciji ili telfonski;
 • kontrolni pregled;
 • davanje saveta za postupanje u periodu rekonvalescencije.
4Dijeta sa dnevnim jelovnikom predstavlja individualni režim ishrane koji je prilagođen psiho-fizičkim osobenostima pacijenta, koje su uslovljene brojnim karakteristikama životnog stila svake individue (opšte zdravstevno stanje, način života, starosna dob, pol, nivo fizičke aktivnosti, porodična anamneza, genetska predispozicija za određen tip oboljenja, porodično stanje, radno vreme i vreme obedovanja, izloženost ekstremnim fizičkim naporima ili vremenskim prilikama, hronična ili urođena oboljenja i drugo).

Dijeta nužno ne predstavlja restriktivni režim ishrane i ne podrazumeva uvek smanjenje telesne težine.

Pregled podrazumeva:

 • razgovor sa pacijentom (motiv za promenu režima ishrane);
 • razgovor sa roditeljima deteta;
 • skrining opšteg zdravstvenog stanja;
 • komentar laboratorijskih analiza;
 • kreiranje dnevnog i nedeljnog jelovnika;
 • praćenje adaptacije  pacijenta i lekarska podrška;
 • kontrolne konsultacije;
 • preporuke za dalje unapređenje kulture ishrane.
5Svako preventivno delovanje lekara i medicinskog osoblja predstavlja najznačajniji doprinos ukupnom zdravstvenom stanju pojedinačnog pacijenta ali i generalne populacije. Uočavanje i reagovanje na opasnost od poremećaja ishrane predstavlja polje za blagovremeno  i proaktivno delovanje lekara.

Pregled obuhvata:

 • opšti pregled i skrining zdravstvenog stanja;
 • razgovor sa pacijentom (dete ili odrasli);
 • razgovor sa roditeljima i detetom;
 • predočavanje ključnih pogrešnih koraka u kulturi ishrane
 • predočavanje dugoročnih posledica (zdravstvenih, fizičkih, psoholoških i socijalnih);
 • kreiranje dnevnog i nedeljnog jelovnika;
 • kontrolne konsultacije;
 • preporuke za dalje unapređenje kulture ishrane.
6Poremećaj ishrane može voditi u oba smera, ka gojaznosti ili pothranjenosti, odnosno, mršavosti. Važno je imati na umu da su oba poremećaja podjednako štetna po pacijenta, te da u dužem vremenskom periodu sistemski ugrožavaju opšte zdravstveno stanje čoveka.

U ordinaciji Dr Komnenović pacijenti imaju mogućnost da se podrobno informišu o svim aspektima poremećaja od kojeg pate, da se na jasan i prijemčiv način upoznaju sa svim aspektima svog stanja, kao i potencijalnim posledicama koje gojaznost ili pothranjenost mogu da im donesu.

Princip rada u ordinaciji Dr Komennović je da svaki pacijent ima pravo na potpuno individualan pristup, koji u najvećem stepenu sagledava njegove/njene lične predispozicije, stanje, motivaciju, psihološki status i očekivanja u procesu rešavanja poremećaja.

Ovaj pristup zahteva  kontinuirani konsultativni proces sa pacijentom po principu „jedan na jedan“, kao i kontinuiranu podršku lekara pacijentu u ispunjenju njegovih/njenih zadatih ciljeva.

7Današnji način života dece podrazumeva nizak nivo fizičke aktivnosti i konzumiranje nekvalitetne i preprocesirane hrane, što sve zajedno za posledicu ima visok procenat latentne gojaznosti u populaciji maloletnika i mlađih punoletnika.

Blagovremeno reagovanje roditelja i dece u oblasti kulture ishrane od ključnog je značaja za sprečavanje pojave gojaznosti u kasnijem životnom dobu.

Pregled obuhvata:

 • opšti pregled i skrining zdravstvenog stanja deteta;
 • razgovor sa detetom i roditeljima;
 • upućivanje na specijalističke preglede  i laboratorijske analize;
 • izrada individualne dijete za pacijenta i užu porodicu;
 • preporuke za uvođenje dodatne fizičke aktivnosti;
 • kontrolni pregled;
 • dodatne konsultantske usluge.
8Pojava gojaznosti kod dece predstavlja tinjajući problem koji naizgled deluje kao rešiv sam od sebe. Roditelji, bliska rodbina i uža detetova okolina često se povode za stavom da će mlad organizam sam od sebe tokom vremena regulisati višak kilograma, te da će se sve rešiti „u pubertetu“, odnosno, kada dete naglo „izraste“.

Zablude poput ove utemeljene su na pogrešnoj pretpostavci da je ubrzani metabolizam u pubertetu dovoljan faktor regulisanja posledica koje gojaznost nosi sa sobom. Zanemaruje se čitav spektar uzroka koji integrisanim delovanjem i u dužem vremenskom periodu deluju na pojavu prekomernog viška telesne mase kod dece.

Neki od uzroka gojaznosti su: porodična kultura ishrane, nedovoljan nadzor nad prehrambenim navikama deteta van kuće, fizička neaktivnost, kvalitet namirnica, smanjenje kulture kućne kuvane hrane, neuredni obroci (preskakanje obroka, obedovanje „s nogu“, na poslužavniku uz TV ekran), veliki unos „nevidljivog“ šećera, gazirana pića, zamiranje kulture porodičnog ručka, prekomenrno sedenje, uticaj socijalne sredine (vršnjaci, bake i deke…), izloženost dece agresivnim reklamama nekvalitetne hrane i napitaka i mnogi drugi.

Tretman gojaznosti u ordinaciji Dr. Komnenović obuhvata:

 • razgovor sa detetom;
 • zajednički razgovor sa detetom i roditeljima;
 • skrining opšteg zdravstvenog stanja;
 • komentar laboratorijskih analiza;
 • kreiranje jelovnika;
 • savetovanje o uvođenju dodatnih promena u način života;
 • savetovanje o porodičnoj podršci i izmeni načina života uže porodice;
 • kreiranje sistema monitoringa i evaluacije napretka;
 • dodatne konsultacije sa pacijentnom i roditeljima u ordinaciji ili putem telefona;
 • kontrolni pregled;
 • preporuke za održanje postignutih rezultata.