Vodič kroz ishranu: Od prvog obroka do školske užine

Problem anemije sagledan je sa nutricionističkog aspekta sa preporučenom ishranom. Dat je pregled alergija na najčešće nutritivne alergene sa odgovarajućim modelom ishrane. Opisan je sve češći problem gojaznosti, uzroci, posledice i predlog mera za prevenciju. Praćenje nutritivnog statusa po uzrastima je omogućeno korišćenjem priloženih grafikona rasta i razvoja. Priručnik sadrži informacije o namirnicama, sugestije o ishrani i nudi brze, jednostavne recepte koji uključuju sve potrebne sastojke. Obuhvaćeno je više od 200 recepata poređanih po uzrasnom uvođenju u ishranu i grupama namirnica. U dodatku je obrađeno nekoliko najčešćih poremećaja ishrane – od infantilnih kolika u najranijem uzrastu, preko bljuckanja, do dijareje i „zatvora“.

Dobra ishrana je ključna za rast i razvoj deteta. Ona je zaslužna za njegov emotivni, mentalni i socijalni razvoj. Tokom perioda rasta deteta ishrana je od ključne važnosti jer omogućava mozgu, kostima i drugim organima da dostignu svoj punipotencijal.

Ono što roditelji odaberu za ishranu svog deteta u prvih nekoliko godina njegovog života direktno će uticati ne samo na detetov rast, već i na energetski nivo, raspoloženje, otpornost prema bolesti, mogućnost koncentracije i uspeh u školi. To je vreme najintenzivnijeg rasta i najvažnija faza u dečijoj ishrani.

U vodiču koji je pred vama, dati su bazični aspekti ishrane. On je koncipiran tako da hronološkim redom prati rast i razvoj deteta od prvih dana do polaska u školu. Ishrana u prvoj godini uključuje mesečni planer uvođenja nemlečne ishrane. Ponuđen je model dnevnog obroka po uzrasnim grupama, oslonjen na piramidu ishrane. Sadrži poglavlja o razvoju zdravih navika u ishrani.

Priručnik vas upućuje na pripremanje zdravih obroka za mališane i celu porodicu. On vam pokazuje kako da naučite decu zdravim navikama u ishrani i preporučuje jednostavne recepte prilagođene njihovom uzrastu.

Knjigu dr Komnenović možete poručiti na broj +381 66 010 068